User Rating:  / 0
PoorBest 
Details


На всеки му се налага да пътува, да ходи на работа, да отиде да пазарува, да се разходи. За да извърши тези дейности му се налага да ползва републиканските и местните пътища.

Съгласно закона за пътищата, те са републикански и местни. В същия закон е дадено и определението за тях:

1.Републикански пътища са автомагистралите и пътищата от първи, втори и трети клас, които осигуряват транспортни връзки от национално значение и образуват държавната пътна мрежа. Отделни републикански пътища са включени в трансевропейската пътна мрежа.

2.Местните пътища са общински и частни, отворени за обществено ползване, които осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища или с улиците.

             Пътищата са публична и частна собственост.

Републиканските пътища са изключителна държавна собственост.

Общинските пътища са публична общинска собственост.

Частните пътища са собственост на отделни юридически или физически лица.

Собствеността на пътищата се разпростира върху всички основни елементи на пътя съгласно закона за пътищата.

Пътищата могат да се ползват при спазване на реда и правилата, установени със закона за движението по пътищата.

Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществени интереси, по инициатива на съответния общински съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията. В договора задължително се включват клаузи, определящи вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя.

В този закона се определя начина на плащане за ползването на пътищата, изграждане, ремонт и поддържането им.

За републиканските пътища са отговорност на Агенция „Пътна инфраструктура“, общинските от общините и частните от техните собственици. 

Вече мога да ви кажа защо направих горните уточнения. Налага ми се често да пътувам и имам желание след всяко пътуване да ви информирам за състоянието и усещането при пътуване по българските пътища и вие може да го правите, като ни пращате материали на електронната поща на сайта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   

Единна Народна Партия  

   
© ALLROUNDER