Да поемем риска и да построим по-добро бъдеще!

User Rating:  / 0
PoorBest 
Details
Category: Сол и Пипер
Published on Friday, 16 May 2014 06:17
Written by Administrator
Hits: 1236

Харта на ценностите

     Българското общество има нужда от промяна, устойчивост на идеите и обединяваща кауза. Необходима е политическа алтернатива за успелите българи, които имат идеи и воля за държавност. Партията ни обединява хора, които гледат напред. Единни с различията си, ние създаваме нова политическа сила за всички български граждани.

     Ефективността и авторитетът на политиката се реализират чрез прозрачност и реални действия. Ние вярваме в основната роля на партиите в политическата система, защото чрез подкрепата си за партия гражданите имат средство да дадат личната си енергия в общия проект на държавата.

Всички членове на нашата партия са лидери и политици,
които не се страхуват да поемат отговорност

Обединени около тази концепция, ние искаме да реабилитираме политиката като:

Ние утвърждаваме принципи на общото ни действие и ги спазваме на всички нива на политическото представителство и управление.

1. Политиката за нас е средство да се гарантират правата на всеки отделен човек и да се реализират интересите на общността.

2. Политиците са само посредници на обществения интерес.

Политикът трябва да изпълнява непрекъснато основната си функция - да бъде посредник:

3. Приоритет на дългосрочните решения пред краткосрочните действия;  на общите цели - пред частните интереси; на  изпълнението - пред  обещанията.

Политическото време не се измерва с кратки срокове. Политикът трябва да вижда по-далеч от текущите задачи, да предвижда проблемите на утрешния ден, да създава условия за по-добро бъдеще. Той трябва да прогнозира дългосрочно и да проектира адекватно системите за управление на всички нива в местната и централна власт.

Българските граждани се чувстват незащитени и безсилни да създадат държавата, в която искат да живеят. Оформиха се обществени и икономически групи с ясно изразени общи интереси, които нямат представителство в българската политическа класа. Отвъд частните намерения, политикът трябва да открои общия интерес, без който социалните връзки се разпадат. Ние вярваме в политиката за общи цели на основата на споделени интереси.

Не е достатъчно да се гласуват закони, те трябва да се прилагат. Ние утвърждаваме смисъла на политическото действие. Това означава: да си поставиш цели, да дефинираш смисъла им, да организираш изпълнението им, да контролираш процеса и да дадеш обективна оценка на постигнатите резултати.

Нашият политически проект е вдъхновен и подчинен на основни ценности:

1. Свобода

Свободата е основна предпоставка за реализирането на лично и обществено благополучие.

Хората се раждат свободни и равни в правата си. Свободни да се движат, да създават, да избират живота си. Ние вярваме в индивидуалната съдба на човека, а не в социалната предопределеност. Отхвърляме системите, които задушават свободата и се опитват да й поставят рамки. Свободата е основната ценност, която позволява да се развива въображението, да се действа и твори. Обществото напредва чрез индивидуалната воля и действие на всеки отделен човек. Свободата се изразява по естествен път във всички съзидателни дейности.

2. Отговорност

Да бъдеш свободен означава да бъдеш отговорен.

3. Личен успех

Общество на благосъстоянието се изгражда от успели хора.

Обществото трябва да осигурява условия за личен успех, за реализация на способностите и идеите на своите членове. Нашата цел е изграждането на общество на благосъстоянието, където всички ще са различно богати, а не еднакво бедни. Основен негов градивен елемент е индивидът, реализирал социален, професионален и личен успех.

4.  Солидарност

Солидарността е мрежата от връзки на всяка човешка общност.

Общество, което не е единно, не може да просперира. Чрез солидарност и щедрост ние създаваме общност, в която всеки се чувства съпричастен. Социалната сплотеност закриля човека срещу превратностите на живота, срещу болест, увреждане, безработица, зависимости. Различните форми на солидарност изграждат устойчивостта на социалните връзки и създават необходимите условия за съвместен  живот.

5. Национална гордост

Българската нация е закалена от вековната воля да живеем заедно чрез споделената история, език, култура и обща духовност.

България и българската духовност винаги са били сигурната основа за нашето съществуване. Без нашите традиции, език и история ние не знаем кои сме и никога няма да разберем накъде отиваме. Ето защо изграждането, поддържането и утвърждаването на националната ни гордост е ключово условие за постигане на общите ни цели.   

6.   Космополитност

България не е сама, България е част от света.

Контактът с други общества и нации води до напредък и развитие. Дистанцирането от глобалните процеси означава изостаналост. В ерата на глобалната икономика, модерните комуникации и динамичните социални процеси, ние трябва да сме пълноценна част от общността на нациите.

Нашата България ще се гради от солидарно общество и ще бъде държава в прогрес, с която се гордеем. Ние ще работим за справедлива и изискваща демокрация, която се опира на истинските инструменти на гражданското общество.

Ние влизаме в нова реалност. Икономическото развитие и науката са способни на чудеса. Времето се ускорява. Напускаме епохата, в която  работата е гарантирана за всеки, където социалните правила са установени. Днес границите са условни, конкуренцията е световна, обществото е мобилно. Балансът между традиции и иновации, устойчивост и адаптивност, сигурност и промени се постига единствено чрез професионално управление, ясна политическа воля и споделени ценности.

Нашият хоризонт се разширява непрекъснато и имаме всички шансове да успеем. Мечтаем за общество, което ще позволи на българите да бъдат по-богати, по-солидарни и по-щастливи. 

Да поемем риска и да построим по-добро бъдеще!