Защо няма да ползвам е-услиги на община Кюстендил

User Rating:  / 0
PoorBest 
Details

Тази сутрин разглеждах сайта на община Кюстендил и попаднах на банера за "електронни услуги".

Реших да проверя какво предлага общината, като електронни услуги и как мога да получа готовите документи.

В момента се предлагат седем услуги:

  1. Удостоверение за декларирани данни на данъчно задължени лица.
  2. Издаване на разрешително за разполагане на маси, столове и подиуми за консумация на открито
  3. Издаване на скица-извадка от кадастрален, регулационен и застроителен план за поземлени имоти, попадащи в територията на гр. Кюстендил в обхвата на плана.
  4. Удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл.87, ал.6 от ДОПК
  5. Издаване на скица за поземлени имоти, попадащи в територията на селата
  6. Удостоверение за данъчна оценка - имоти по чл.14
  7. Издаване на удостоверение за настоящ адрес.

Услугите не са много, но не са и малко, така че си струва вместо разхождане до общината или до други институции да си закупим Универсиален електронен подпис.

След като реших да се информирам за ползване на услугите разбрах че тази информация се отнася за община Трявна и получаването на готовите документи не е от най- удобните за мен.

Начините са три:

  1. чрез сайта - в електронен вид
  2. на гише в община Елхово
  3. по пощата.

Първият вариан не е лош, но си падам малко традиционалист и искам документ на хартия.

Третият вариант не мога да използвам - работното ми време съвпада с работното време с пощенският клон по местоживеене.

Вторият вариант ако е верен е направо абсурден- заявявам е-услуга в община Кюстендил, която е административна електронна услуга на община Трявна, а го получавам на гише в община Елхово ( фиг. 2).

 

Фигура 1.

Затова реших да не използвам е-услугите на община Кюстендил, докато не станат  електронни административни услуги на община Кюстендил и не бъде отворено гише за получаване документи, заявени като е-услуга.

   
© ALLROUNDER