Лисец ПЛАНИНА

User Rating:  / 1
PoorBest 
Details

     Намира се в Югозападна България, Кюстендилска община. Принадлежи към Милевско-Конявската планинска група. Издига се във вид на куполообразна форма. Има много добре очертани и изразени в орографско отношение граници. На изток граничи с Кюстендилската котловина, от запад с Каменишката котловина. На север се ограничава от долината на река Бистрица, която я отделя от Чудинската планина и където е прокарана жп линията Кюстендил-Гюешево. На юг достига седловината Дервент, която я отделя от северните стръмни склонове на Осоговската планина. Източните склонове са полегати, а тези на запад и север - стръмни. Най-висок връх е Връшник (Лисец) - 1500 м. Издига се малко югозападно от предполагаемия център на планината. Други по-характерни върхове са: Костобия (1264 м), където се доближават землищата на четири села - Лисец, Дождевица,Церовица, Леска;Средния чукар(1210 м);  Мачи баба (1036 м) - съществува интересна легенда, свързана с този връх и близкото Градище.
     В северозападната част на планината текат две маловодни рекички - Дождевска и Лесковска (Лисечки поток) .
     В орографско отношение е интересен хребетът между реките Бистрица и Лесковска. Това е доста дълъг (около 6 км) тесен хребет, започващ от Мачи баба и достигащ до в. Връшник. Хребетът е изцяло в гора, главно бор, а в по-високите си части и със смесена гора.
     В Лисец планина изцяло попадат землищата на селата Лисец, Блатец, Дождевица, Леска, а частично в нейното подножие - землищата на селата Радловци, Лозно, Горна Брестница, Вратца. Също и част от землищата (на десния склон на р. Бистрица) на селата Ръсово, Долно село (мах. Бистрица), Кутугерци (района на Мачи баба), Церовица, Кършалево, Мазарачево. В тези си граници Лисец планина е с площ около 100 км2, с приблизително неправилна кръгла форма.
     Селата са на махали, разпръснат тип.
     Климатът е преходно-континентален,с планинско влияние.
     Лисец планина е изградена главно от кристалинни шисти, гнайси и амфиболити.
     Канелни бедни горски почви. Покрита със смесени дъбови гори, на места габър, в по-високата част - бук. Доста борови гори са залесени или самозалесяващи се.
     В миналото - добив на дървени въглища (с. Лисец, Леска).    
     През последните десетилетия горите и овошките са заразени с лишей, на места и боровата гора е заразена, но  от други вредители.
     Животинският свят намалява.Ограничено разпространение на сърни, зайци и лисици и значителна популация на диви свине.
     Селата, които са изцяло в планинската част са вече обезлюдени - с  един или няколко постоянно живеещи.
     Пасища и ливади също са ограничени. Домашните животни, в сравнение с преди 30-40 години са съвсем малко.
     Пътят до с. Лисец е асфалтов. Първокласният път София-Кюстендил-Гюешево-Скопие минава през седловината Дервент - южната граница на Лисец с Осогово. До махалите пътищата обрасват с храсти.
     Всички махали са електрифицирани.  Водоснабдени са от местни водоизточници.
     Чист въздух, превъзходни изгледи към планината и от нея (особено от високите й части).
     Ухаещи планински билки.
     Леснодостъпна за туризъм. С автобус или кола до Дервент или с. Ръсово и след това пеша към планината и вр.Връшник. Може и по жп линията от спирките Кършалево, Дождевица, Церовица, Леска.
     От най-високия връх Връшник се откриват чудесни гледки във всички посоки, особено в тихи и слънчеви есенни дни. Достъпен връх. Барометър (синоптик) за Кюстендил. Обвие ли се в облаци и мъгли - времето ще се развали. Чисто и ясно ли е около него - очаква се чудесно време.

 

                                                                      Благой  Анастасов

 

   
© ALLROUNDER